Ing. arch. Aleš Palacký • Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava, CZ
e-mail webmail@palacky.eu • telefon +420 777 580 504